Kirkelige foreninger

 

Indre Mission

Indre mission i Linde

Gurli Sørensen
Hestbækvej 26, Linde, 7600 Struer
Tlf. 97 48 70 98/ 61 75 40 00

Indre mission i Asp

Lars Jakobsen
Klosterhedevej 32, Fousing; 7600 Struer
Tlf. 21 74 45 58
Email: jakobsen@noerredal.dk

KFUM-spejderne

Claus Nørgaard Linde
Birkildvej 8, Linde, 7600 Struer
Tlf. 97 48 74 30

Asp KFUM & KFUK

Dorthe B. Lauritsen
Meldgårdsvej 28; 7600 Struer
Tlf. 61 74 72 05
Email: dorthe.lauritsen@get2net.dk

Søndagsskoler

Søndagsskolen i Linde

Alice Søndergaard
Tlf. 97 48 71 14

Besøgstjenesten

Ølby/Fousing:

Ingrid B. Jensen
Tlf. 97 86 51 77

Kvindekredse

Kvindekredsen i Asp

Bodil Sørensen
Kirketoft 43, Asp; 7600 Struer
Tlf. 97 48 71 03

Kvindekredsen i Fousing

Grethe Bjerg
Klosterhedevej 31, Fousing; 7600 Struer
Tlf. 97 86 50 33