Dåb

Ved dåben optages man i den kristne menighed, og bliver medlem af Folkekirken.

Dåben hænger sammen med troen - tilliden til Gud og ønsket om at tage imod hans gaver. Den, som bliver døbt, modtager Guds løfte om altid at høre til hos ham og tilsiges syndernes forladelse og det evige liv. Gud vil, som vores Himmelske Far, tage vare på os i evighed. Det er et løfte, man kan hvile i hele livet.

Barnedåb

Et barn skal have navn senest seks måneder efter fødslen. Dette kan foregå enten ved navngivning eller ved dåb.

Ved barnedåb kontaktes præst eller kordegn, og der træffes aftale om, hvilken søndag dåben skal holdes. Inden dåben mødes forældrene med præsten til en samtale om dåbens indhold og forløb. Dåbsritualet gennemgås, og forældrene kan være med til at bestemme hvilken salme, der skal synges i forbindelse med dåben.

Senest ved samtalen skal præsten have en liste over barnets faddere. Der skal være 2-5 faddere, de skal selv være døbt og være over konfirmationsalderen. Fadderne skrives ind i kirkebogen som vidner på, at dåben er sket – og de lover under den kirkelige handling at gøre deres til, at barnet får den voksenstøtte og kærlighed, det har behov for under sin opvækst, og at barnet oplæres i den kristne tro.

Ved dåben bæres barnet af en af forældrene eller fadderne, og det er denne person, der bekræfter troen for barnet.

Normalt er dåben en del af den almindelige gudstjeneste om søndagen 9:oo eller 10:30. På den måde bliver barnet modtaget i det fællesskab, som menigheden udgør.

Dåb af større børn og voksne

Man kan blive døbt hele livet.

Dåb af større børn og voksne sker efter samme ritual som barnedåben, blot med den forskel at den, som skal døbes, selv bekræfter troen.

Der skal ved dåb af større børn og unge udfyldes en dåbsanmodning på dåbskandidatens vegne. 15 til 18-årige skal selv underskrive sammen med deres forældre.

I stedet for faddere skal et større barn eller en voksen have mindst to vidner med ved dåben. Disse vidner skrives ind i kirkebogen.

Kontakt en af præsternefor at aftale nærmere.