Dødsfald

Når der sker dødsfald i den nære familie er der en masse praktiske beslutninger der skal tages på relativ kort tid. Få praktiske råd efter et dødsfald her.
Et meget godt råd er så hurtigt som muligt at kontakte en bedemand og præsten ved den kirke, man ønsker begravelsen eller bisættelsen fortaget fra.
Ønskede afdøde at blive brændt, foretages højtideligheden med jordpåkastelsen i kirken, hvorefter kisten køres til et krematorium. Senere kan urnen nedsættes på en kirkegård. Dette kaldes for en bisættelse. Ønskede afdøde at blive jordfæstet foretages højtideligheden i kirken, hvorefter kisten bæres ud til et gravsted på kirkegården, hvor selve jordpåkastelsen sker. Dette kaldes for en begravelse.
Jordfæstelse eller ligbrænding skal normalt ske senest otte dage efter dødsfaldet (dødsdagen medregnet).

Folkekirkens kirkegårde er de almindelige offentlige begravelsespladser. Også en person, som ikke tilhører folkekirken, har ret til at erhverve gravsted på sognets kirkegård. Men i det øjeblik en person er udmeldt af Folkekirken vil det som udgangspunkt betyde at begravelsen eller bisættelsen foregår uden præstens medvirken.
Henvendelse om erhvervelse af gravsted sker til kirkegårdslederen. Her fås oplysninger om takster for eventuel vedligeholdelse af gravstedet.
Ritualet for bisættelse og begravelse kan ses på http://www.folkekirken.dk/livets-begivenheder/begravelse/