Vielse

Ønsker man at blive viet i kirkerne i Langhøj, kontakter man sognepræsten og aftaler dato for vielsen og dato for en samtale. Det er normalt en betingelse for at blive viet i kirkerne, at man er bosiddende i ét af sognene eller på anden måde har en særlig tilknytning til kirken.

Uanset om man ønsker at blive gift i kirke eller på et rådhus, skal man have udfærdiget en såkaldt prøvelsesattest fra den kommunale myndighed. det gøres nemmest via borger.dk hvor der også kan søges om eventuel navneændring.
Herefter modtager man en prøvelsesattest fra kommunen, som bekræfter, at betingelserne for at blive gift er opfyldt. Denne prøvelsesattest kan tidligst udfærdiges 4 måneder før brylluppet. Når man har modtaget prøvelsesattesten sendes den til sognepræsten eller kordegnen.

Samtale

Inden samtalen med præsten kan I med fordel overveje om der er nogle salmer I gerne vil have, der skal synges ved vielsen. På hjemmesiden dendanskesalmebogonline.dk kan man finde salmer der er velegnede til vielser og man kan på siden høre melodierne og se teksterne.

Vil man gerne på forhånd orientere sig i vielsesritualet kan det findes på folkekirkens hjemmeside.

Af hensyn til muligheden for flere vielser samme dag skal man som udgangspunkt vælge enten kl. 13.00 eller kl. 15.00 (evt. kl. 11.00) til vielsen. Tidspunktet aftales med præsten.